Chuyên mục
Ông Putin khiến các Bộ trưởng Nga lúng túng
- Quảng cáo baonga.com - trái bài viết PC
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Ông Putin khiến các Bộ trưởng Nga lúng túng

Thứ hai 26/03/2012 18:56 GMT + 7
Bộ Phát triển kinh tế LB Nga ước tính rằng, việc thực thi những nhiệm vụ mà ông Vladimir Putin đề ra trong các bài viết trước bầu cử sẽ đảm bảo bổ sung gần 1% tăng trưởng GDP của đất nước. Tại phiên họp kết thúc ngày 22 tháng Ba của Chính phủ các Bộ trưởng đã trình bày "bản đồ lộ trình" về phương thức hòan thành những nhiệm vụ đã hoạch định. Trong thời gian chiến dịch tranh cử, ông Putin đã công bố 7 bài báo mang tính chất cương lĩnh, liên quan đến các nội dung phát triển kinh tế, dân chủ và thiết chế Nhà nước, chính sách xã hội và quan hệ quốc tế.

 

 
Việc thực hiện những nhiệm vụ đề ra trước bầu cử đòi hỏi không ít kinh phí. Tuy nhiên, sẽ không có những tuyên bố  thay đổi thông số kinh tế vĩ mô. Theo lời ông Vladimir Putin, cần đạt tới chất lượng mới trong tất cả các lĩnh vực, chứ không chỉ đơn giản là quản chặt các phương tiện. Tòan bộ những nhiệm vụ đề ra đều phù hợp với sự mong đợi của công dân, là bởi dựa trên cơ sở những yêu cầu của cộng đồng xã hội,  - Thủ tướng nhận định.
 
Ông Putin tuyên bố: “Tôi cho rằng chính vì thế mà những nhiệm vụ đó đã nhận được sự ủng hộ khá rộng lớn trong xã hội. Sẽ lấy đâu ra những nguồn dự trữ tài chính  không hề nhỏ chút nào? Bằng cách nâng cao hiệu quả chi tiêu ngân sách. Ở nước ta cho đến nay các dự trữ Nhà nước vẫn chi tiêu kém hiệu quả. Tiền phải được chi ra là để đổi lấy những cải cách”.
 
Một trong những bài báo trước bầu cử của ông Putin dành nói về vấn đề cơ cấu Nhà nước, đó cũng đã là chủ đề trọng tâm tại phiên họp vừa bế mạc. Khi Bộ trưởng Phát triển khu vực Viktor Basargin phát biểu, thậm chí đã khơi lên cuộc tranh luận về khả năng tái cơ cấu các bộ ngành.
 
Bộ trưởng Basargin nói: “Chúng tôi cho rằng chính sách quốc gia không thể tách rời khỏi chính sách khu vực. Tất cả những cái đó gắn  kết với tổ hợp phát triển toàn thể các vùng lãnh thổ, gắn kết với chính sách xã hội của nước Nga. Cần bảo lưu Bộ Phát triển khu vực, cơ quan chuyên trách về chiến lược phát triển các địa phương, mà trong đó vẫn bao hàm cả nội dung quốc gia”.
 
Qua bàn bạc cuối cùng đã quyết định rằng nội dung quốc gia nói chung vẫn nên được để lại trong khuôn khổ hoạt  động của Bộ Phát triển khu vực, còn những vấn đề quan hệ quốc gia riêng biệt thì có thể thuộc quyền xem xét của Hội đồng đặc biệt trực thuộc Tổng thống Nga. Ông Victor Basargin cũng đã báo cáo về việc thực thi các chương trình Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để tái định cư tự nguyện các kiều bào từ nước ngoài về Nga.
 
“5 năm đã trôi qua kể từ thời điểm hoạch định Chương trình mục tiêu như vậy. Năm nay chương trình sẽ kết thúc hiệu lực. Đã đón nhận hơn 60 nghìn kiều bào hồi hương. Hơn một nửa trong tổng số là di chuyển vào năm 2011. Chúng tôi đã chuẩn bị một chương trình mới, trong đó mở rộng diện tích địa bàn dành cho người tái định cư, phân định những khu vực ưu tiên. Hiện tại đó là vùng Viễn Đông, ngay trong năm 2011 có 10% người hồi hương đã di chuyển đến đây. Mục  tiêu của chúng tôi là thu hút về Nga mỗi năm khỏang 50 nghìn kiều bào”.
 
Còn Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng, dựa theo bài viết của ông Vladimir Putin, đã xác định 28 nhiệm vụ để phát triển và nâng cao khả năng quốc phòng của đất nước. Trong đó, Bộ trưởng  Anatoly Serdyukov nhấn vào mục tạo lập hệ thống chất lượng mới về phân tích quân sự và lập kế hoạch chiến lược. Đồng thời cũng đã công bố chế tạo các vũ khí dựa trên nguyên tắc vật lý mới như bức xạ, di truyền và sóng… Những sản phẩm mới này cần xuất hiện trong bộ trang bị của quân đội Nga sau năm 2020.
 
Ông Vladimir Putin tuyên bố, thời gian tới đây, ông dự định tiến hành những cuộc gặp tương tự với đại diện của từng ngành, rà sóat theo từng nhiệm vụ. Tương ứng cũng sẽ chuẩn bị những ủy thác của Chính phủ.  Đến tháng Năm, những “đơn đặt hàng” ủy thác này sẽ được củng cố bằng Nghị định của Tổng thống, “để không hạng mục nào thất thóat và tất cả đều được thực thi”.

Nguồn: vietnamese.ruvr.ru
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:
СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г.
Учредитель, Главный редактор: Ха Вьет Лонг: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 1999.
Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов.
Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.