Chuyên mục
Nga ghi nhận 850.870 ca nhiễm Covid-19, thêm 5.427 ca nhiễm mới tính đến ngày 2/8/2020
- Quảng cáo baonga.com - trái bài viết PC
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga ghi nhận 850.870 ca nhiễm Covid-19, thêm 5.427 ca nhiễm mới tính đến ngày 2/8/2020

Chủ nhật 02/08/2020 10:43 GMT + 7

Nga ghi nhận 850.870 ca nhiễm Covid-19, thêm 5.427 ca nhiễm mới tính đến ngày 2/8/2020 ở 85 vùng miền.


Trong 24 giờ qua ở Nga đã có thêm 70 trường hợp tử vong, 3.649 bệnh nhân hồi phục.


Toàn nước Nga ghi nhận 14.128 ca tử vong, 650.173 bệnh nhân hồi phục.


Danh sách ca nhiễm mới ở các vùng miền nước Nga ngày 2/8/2020:


1. - Москва - 664 
2. - Свердловская область - 199 
3. - Ханты-Мансийский АО - 168 
4. - Санкт-Петербург - 163 
5. - Московская область - 157 
6. - Нижегородская область - 146 
7. - Иркутская область - 143 
8. - Мурманская область - 137 
9. - Красноярский край - 134 
10. - Ростовская область - 131 
11. - Оренбургская область - 110 
12. - Челябинская область - 109 
13. - Алтайский край - 109 
14. - Хабаровский край - 109 
15. - Ставропольский край - 108 
16. - Ямало-Ненецкий АО - 108 
17. - Омская область - 108 
18. - Краснодарский край - 107 
19. - Новосибирская область - 104 
20. - Ульяновская область - 102 
21. - Приморский край - 101 
22. - Саратовская область - 95 
23. - Волгоградская область - 91 
24. - Тюменская область - 90 
25. - Воронежская область - 88 
26. - Пермский край - 85 
27. - Архангельская область - 75 
28. - Кемеровская область - 75 
29. - Сахалинская область - 60 
30. - Республика Саха (Якутия) - 54 
31. - Томская область - 51 
32. - Кировская область - 49 
33. - Пензенская область - 49 
34. - Самарская область - 47 
35. - Республика Карелия - 45 
36. - Республика Коми - 45 
37. - Белгородская область - 44 
38. - Республика Дагестан - 42 
39. - Ярославская область - 41 
40. - Ленинградская область - 39 
41. - Астраханская область - 37 
42. - Чувашская Республика - 37 
43. - Республика Крым - 37 
44. - Псковская область - 36 
45. - Курганская область - 36 
46. - Республика Бурятия - 36 
47. - Республика Башкортостан - 35 
48. - Орловская область - 32 
49. - Республика Мордовия - 31 
50. - Республика Татарстан - 31 
51. - Брянская область - 30 
52. - Курская область - 30 
53. - Рязанская область - 29 
54. - Тверская область - 29 
55. - Калужская область - 28 
56. - Тамбовская область - 28 
57. - Тульская область - 28 
58. - Республика Адыгея - 28 
59. - Ивановская область - 27 
60. - Костромская область - 27 
61. - Вологодская область - 27 
62. - Республика Алтай - 27 
63. - Владимирская область - 25 
64. - Смоленская область - 25 
65. - Новгородская область - 25 
66. - Амурская область - 25 
67. - Камчатский край - 23 
68. - Республика Тыва - 22 
69. - Республика Хакасия - 21 
70. - Магаданская область - 21 
71. - Республика Ингушетия - 20 
72. - Удмуртская Республика - 20 
73. - Калининградская область - 19 
74. - Республика Калмыкия - 19 
75. - Кабардино-Балкарская Республика - 15 
76. - Республика Марий Эл - 14 
77. - Липецкая область - 13 
78. - Карачаево-Черкесская Республика - 12 
79. - Забайкальский край - 12 
80. - Республика Северная Осетия - 11 
81. - Чеченская Республика - 10 
82. - Севастополь - 3 
83. - Чукотский АО - 2 
84. - Ненецкий АО - 1 
85. - Еврейская АО - 1

 

Bảng tổng hợp số liệu Covid-19 nước Nga ngày 2/8/2020:

 

STT

Vùng miền

Tổng số ca nhiễm

Ca nhiễm mới

Ca nhiễm đang điều trị

Đã bình phục

Tử vong

1

Москва

242713

664

56886

181342

4485

2

Московская область

63755

157

15615

47027

1113

3

Санкт-Петербург

31785

163

6177

23552

2056

4

Нижегородская область

24097

146

3683

20024

390

5

Свердловская область

20983

199

2868

17834

281

6

Ханты-Мансийский АО

16671

168

3273

13268

130

7

Иркутская область

13711

143

4721

8814

176

8

Красноярский край

13422

134

1305

11786

331

9

Ростовская область

13205

131

2433

10539

233

10

Челябинская область

11416

109

4431

6891

94

11

Воронежская область

11330

88

1948

9300

82

12

Ямало-Ненецкий автономный округ

11235

108

2703

8453

79

13

Мурманская область

10507

137

3939

6489

79

14

Саратовская область

9597

95

3724

5813

60

15

Новосибирская область

9548

104

1386

7922

240

16

Республика Дагестан

9350

42

567

8338

445

17

Волгоградская область

9328

91

3619

5645

64

18

Алтайский край

9326

109

1942

7316

68

19

Ульяновская область

9307

102

2642

6592

73

20

Архангельская область

8842

75

702

7955

185

21

Краснодарский край

8472

107

1051

7305

116

22

Ставропольский край

8449

108

2615

5673

161

23

Тульская область

8379

28

1156

6980

243

24

Хабаровский край

7759

109

2697

5001

61

25

Брянская область

7430

30

1321

6074

35

26

Калужская область

7260

28

1187

6017

56

27

Оренбургская область

7131

110

1557

5527

47

28

Приморский край

7019

101

1547

5388

84

29

Омская область

6990

108

2472

4450

68

30

Самарская область

6930

47

1719

5120

91

31

Республика Башкортостан

6815

35

1592

5200

23

32

Республика Чувашия

6811

37

2898

3857

56

33

Пензенская область

6594

49

899

5613

82

34

Ивановская область

6479

27

1248

5132

99

35

Рязанская область

6352

29

458

5864

30

36

Курская область

6270

30

1411

4809

50

37

Республика Тыва

6159

22

1862

4240

57

38

Ярославская область

6112

41

675

5408

29

39

Тамбовская область

6047

28

1127

4890

30

40

Белгородская область

6042

44

428

5567

47

41

Тюменская область

6019

90

1130

4864

25

42

Пермский край

6018

85

1510

4342

166

43

Кабардино-Балкарская Республика

6008

15

378

5560

70

44

Ленинградская область

5955

39

1356

4543

56

45

Республика Саха (Якутия)

5899

54

451

5389

59

46

Орловская область

5707

32

1228

4388

91

47

Смоленская область

5705

25

1369

4235

101

48

Республика Татарстан

5664

31

1077

4565

22

49

Владимирская область

5635

25

315

5174

146

50

Республика Коми

5396

45

1201

4137

58

51

Кировская область

4888

49

336

4479

73

52

Астраханская область

4657

37

913

3695

49

53

Тверская область

4655

29

657

3851

147

54

Липецкая область

4578

13

895

3661

22

55

Республика Северная Осетия — Алания

4568

11

395

4106

67

56

Республика Мордовия

4553

31

1037

3478

38

57

Карачаево-Черкесская Республика

4465

12

1268

3174

23

58

Томская область

4261

51

1442

2781

38

59

Республика Бурятия

4159

36

741

3378

40

60

Забайкальский край

4106

12

308

3751

47

61

Республика Марий Эл

3800

14

515

3251

34

62

Псковская область

3797

36

1143

2600

54

63

Новгородская область

3791

25

1136

2583

72

64

Республика Ингушетия

3729

20

669

2986

74

65

Кемеровская область

3702

75

1107

2577

18

66

Камчатский край

3401

23

358

3001

42

67

Калининградская область

2917

19

502

2370

45

68

Республика Хакасия

2876

21

327

2517

32

69

Республика Адыгея

2803

28

646

2137

20

70

Амурская область

2801

25

713

2041

47

71

Сахалинская область

2685

60

1452

1233

0

72

Республика Калмыкия

2659

19

619

2002

38

73

Вологодская область

2461

27

452

1984

25

74

Удмуртская Республика

2398

20

397

1975

26

75

Республика Карелия

2357

45

902

1443

12

76

Курганская область

2303

36

604

1689

10

77

Костромская область

2261

27

483

1752

26

78

Чеченская Республика

2082

10

662

1387

33

79

Республика Алтай

1606

27

428

1171

7

80

Магаданская область

1357

21

360

984

13

81

Республика Крым

1241

37

303

923

15

82

Еврейская автономная область

538

1

54

476

8

83

Севастополь

352

3

54

289

9

84

Ненецкий автономный округ

275

1

187

88

0

85

Чукотский автономный округ

154

2

5

148

1

 

A.S Baonga.com

Nguồn: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Moskva
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:
СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г.
Учредитель, Главный редактор: Ха Вьет Лонг: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 1999.
Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов.
Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.