Chuyên mục
Đặc điểm pháp lý nổi bật trong qui định đối với việc sử dụng tài nguyên dầu và khí của Liên bang Nga (Phần VII)
- Quảng cáo baonga.com - trái bài viết PC
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Đặc điểm pháp lý nổi bật trong qui định đối với việc sử dụng tài nguyên dầu và khí của Liên bang Nga (Phần VII)

Thứ sáu 12/11/2021 07:06 GMT + 7

Phần VII: Chuyển nhượng tài sản dầu khí

 
Mỏ dầu, khí và condensate Chayandinskoye của Gazprom Neft. Nguồn: Gazprom neft.


Giấy phép sử dụng tài nguyên của LB Nga không thể được bán, chuyển nhượng hoặc cầm cố. Tuy nhiên, luật quy định một số trường hợp hạn chế trong đó các quyền này có thể được chuyển giao cho một tổ chức/công ty khác và giấy phép sử dụng tài nguyên được cấp lại.

Việc chuyển nhượng quyền tài nguyên có thể thực hiện được khi chủ sở hữu giấy phép:

Thay đổi hình thức tổ chức.

Hợp nhất với một pháp nhân khác.

Chia tách, giải thể.

Bị tuyên bố phá sản.

Chủ giấy phép cũng có thể chuyển quyền sử dụng của mình cho một công ty con mới được thành lập để thực hiện các hoạt động trên một lĩnh vực cụ thể, miễn là đáp ứng các điều kiện sau:

Công ty con mới được thành lập tại Nga.

Tài sản (tài sản vật chất) cần thiết để thực hiện các hoạt động được chuyển giao cho công ty con mới.

Công ty con mới phải có sẵn các giấy phép (giấy phép hoạt động) cần thiết để thực hiện các hoạt động.

Tại thời điểm chuyển nhượng và cấp lại giấy phép, chủ sở hữu giấy phép gốc phải sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ của công ty con mới.

Luật Tài nguyên cũng cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng trong một nhóm các công ty:

Từ công ty mẹ sang công ty con.

Từ công ty con sang công ty mẹ.

Giữa các công ty con trong cùng một công ty mẹ.

Trong tất cả các trường hợp này, công ty con hoặc công ty mẹ phải đáp ứng các yêu cầu của cuộc đấu giá hoặc đấu thầu cho giấy phép ban đầu (nếu được đấu giá hoặc đấu thầu) và đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

Phải được thành lập ở Nga.

Phải nhận được tài sản cần thiết để thực hiện các hoạt động theo giấy phép.

Phải có tất cả các giấy phép hoạt động.

Giấy phép cho lô dầu khí có ý nghĩa liên bang không thể được chuyển giao cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Nắm giữ hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Có thể bầu hoặc bổ nhiệm hơn 10% vào bộ phận quản lý, điều hành hoặc là người điều hành duy nhất.

Có thể các quyết định các vấn đề của công ty.

Đối với việc chuyển nhượng giấy phép, Cơ quan quản lý tài nguyên LB Nga Rosnedra chỉ đưa ra quyết định hành chính, kiểm tra sự tuân thủ đối với các yêu cầu chuyển nhượng. Việc thay đổi quyền kiểm soát đối với chủ sở hữu giấy phép không yêu cầu sự chấp thuận của Rosnedra hoặc bất kỳ cơ quan nào khác. Tuy nhiên, việc thay đổi quyền kiểm soát phải tuân thủ qui định chống độc quyền và, nếu giấy phép dành cho tài sản có ý nghĩa liên bang, thì cần có sự chấp thuận của Ủy ban Chính phủ.

Do những hạn chế này, việc mua lại cổ phần của các pháp nhân Nga đã có giấy phép là cách phổ biến nhất để chuyển nhượng quyền khai thác dầu khí.

Luật Nga không qui định có quyền ưu tiên khi chuyển nhượng giấy phép. Tuy nhiên, các thành viên trong công ty, có thể được quyền ưu tiên. Nhà nước không có quyền ưu tiên mua cổ phần chuyển nhượng. Nhà nước Nga kiểm soát hoạt động mua bán và sáp nhập thông qua qui định chống độc quyền và, các quy trình phê duyệt của Ủy ban Chính phủ khi cần thiết.


Mai Hồ

Nguồn: petrotimes.vn
0 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:
СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г.
Учредитель, Главный редактор: Ха Вьет Лонг: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 1999.
Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов.
Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.