Chuyên mục
Nga ghi nhận 674.515 ca nhiễm Covid-19, thêm 6.632 ca nhiễm mới tính đến ngày 4/7/2020 ở 84 vùng miền
- Quảng cáo baonga.com - trái bài viết PC
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga ghi nhận 674.515 ca nhiễm Covid-19, thêm 6.632 ca nhiễm mới tính đến ngày 4/7/2020 ở 84 vùng miền

Thứ bảy 04/07/2020 10:39 GMT + 7

Nga ghi nhận 674.515 ca nhiễm Covid-19, thêm 6.632 ca nhiễm mới tính đến ngày 4/7/2020 ở 84 vùng miền.

Trong 24 giờ qua ở Nga đã có thêm 168 trường hợp tử vong, 8.986 bệnh nhân hồi phục.

Toàn nước Nga ghi nhận 10.027 ca tử vong, 446.879 bệnh nhân hồi phục.

Danh sách ca nhiễm mới ở các vùng miền nước Nga ngày 4/7/2020:

 1. -  Москва - 680
 2. -  Московская область - 275
 3. -  Ханты-Мансийский АО - 273
 4. -  Санкт-Петербург - 271
 5. -  Свердловская область - 268
 6. -  Иркутская область - 235
 7. -  Нижегородская область - 225
 8. -  Ямало-Ненецкий АО - 197
 9. -  Воронежская область - 152
 10. -  Красноярский край - 136
 11. -  Мурманская область - 134
 12. -  Челябинская область - 128
 13. -  Архангельская область - 117
 14. -  Новосибирская область - 111
 15. -  Ульяновская область - 107
 16. -  Республика Тыва - 100
 17. -  Саратовская область - 98
 18. -  Ставропольский край - 96
 19. -  Ростовская область - 94
 20. -  Алтайский край - 92
 21. -  Волгоградская область - 91
 22. -  Самарская область - 87
 23. -  Омская область - 87
 24. -  Оренбургская область - 81
 25. -  Тюменская область - 81
 26. -  Пензенская область - 75
 27. -  Хабаровский край - 74
 28. -  Приморский край - 69
 29. -  Тульская область - 68
 30. -  Ивановская область - 67
 31. -  Кемеровская область - 67
 32. -  Республика Коми - 63
 33. -  Томская область - 63
 34. -  Чувашская Республика - 62
 35. -  Краснодарский край - 59
 36. -  Республика Саха (Якутия) - 57
 37. -  Республика Дагестан - 55
 38. -  Пермский край - 54
 39. -  Белгородская область - 52
 40. -  Калужская область - 52
 41. -  Брянская область - 51
 42. -  Курская область - 51
 43. -  Ленинградская область - 51
 44. -  Забайкальский край - 49
 45. -  Владимирская область - 47
 46. -  Кабардино-Балкарская Республика - 47
 47. -  Новгородская область - 46
 48. -  Республика Башкортостан - 46
 49. -  Камчатский край - 46
 50. -  Ярославская область - 45
 51. -  Карачаево-Черкесская Республика - 44
 52. -  Республика Карелия - 43
 53. -  Смоленская область - 42
 54. -  Тамбовская область - 42
 55. -  Тверская область - 42
 56. -  Курганская область - 41
 57. -  Астраханская область - 40
 58. -  Республика Хакасия - 40
 59. -  Рязанская область - 39
 60. -  Республика Калмыкия - 39
 61. -  Республика Татарстан - 38
 62. -  Республика Мордовия - 37
 63. -  Республика Бурятия - 37
 64. -  Липецкая область - 35
 65. -  Псковская область - 35
 66. -  Орловская область - 34
 67. -  Кировская область - 33
 68. -  Сахалинская область - 33
 69. -  Магаданская область - 32
 70. -  Республика Алтай - 31
 71. -  Амурская область - 31
 72. -  Республика Адыгея - 29
 73. -  Республика Марий Эл - 28
 74. -  Республика Ингушетия - 26
 75. -  Удмуртская Республика - 23
 76. -  Костромская область - 22
 77. -  Вологодская область - 22
 78. -  Республика Северная Осетия - 22
 79. -  Калининградская область - 18
 80. -  Чеченская Республика - 9
 81. -  Республика Крым - 6
 82. -  Севастополь - 3
 83. -  Ненецкий АО - 2
 84. -  Еврейская АО - 2

Bảng tổng hợp số liệu Covid-19 nước Nga ngày 4/7/2020:

 

STT

Vùng miền

Tổng số ca nhiễm

Ca nhiễm mới

Ca nhiễm đang điều trị

Đã bình phục

Tử vong

1

Москва

224210

680

63822

156459

3929

2

Московская область

58766

275

19974

37856

936

3

Санкт-Петербург

25261

271

4212

19746

1303

4

Нижегородская область

18397

225

6004

12134

259

5

Свердловская область

13767

268

5451

8197

119

6

Ханты-Мансийский АО

10029

273

4813

5151

65

7

Ростовская область

9982

94

3125

6720

137

8

Красноярский край

9452

136

4368

4920

164

9

Иркутская область

8260

235

4960

3231

69

10

Воронежская область

8211

152

3237

4930

44

11

Республика Дагестан

8080

55

1624

6067

389

12

Челябинская область

7730

128

3657

3985

88

13

Тульская область

6976

68

979

5875

122

14

Саратовская область

6844

98

3051

3748

45

15

Волгоградская область

6688

91

3350

3295

43

16

Брянская область

6429

51

1756

4639

34

17

Новосибирская область

6393

111

2248

4040

105

18

Ямало-Ненецкий автономный округ

6368

197

3728

2597

43

19

Калужская область

6222

52

2197

3977

48

20

Краснодарский край

6218

59

1159

4978

81

21

Ульяновская область

6203

107

2714

3441

48

22

Архангельская область

6026

117

2741

3218

67

23

Мурманская область

5766

134

2052

3695

19

24

Республика Башкортостан

5543

46

2263

3261

19

25

Ставропольский край

5487

96

1756

3629

102

26

Рязанская область

5354

39

1439

3895

20

27

Республика Чувашия

5315

62

2295

2983

37

28

Курская область

5294

51

1850

3405

39

29

Пензенская область

5268

75

312

4910

46

30

Кабардино-Балкарская Республика

5204

47

1151

3997

56

31

Самарская область

5137

87

2000

3079

58

32

Ивановская область

4965

67

1803

3113

49

33

Ярославская область

4954

45

1224

3711

19

34

Республика Тыва

4927

100

3260

1663

4

35

Тамбовская область

4901

42

1720

3162

19

36

Белгородская область

4749

52

765

3942

42

37

Смоленская область

4744

42

2118

2559

67

38

Республика Татарстан

4711

38

940

3758

13

39

Орловская область

4644

34

1421

3150

73

40

Ленинградская область

4635

51

404

4197

34

41

Приморский край

4602

69

1488

3064

50

42

Хабаровский край

4555

74

2302

2223

30

43

Владимирская область

4552

47

1354

3127

71

44

Республика Саха (Якутия)

4422

57

1057

3333

32

45

Алтайский край

4299

92

1077

3180

42

46

Республика Северная Осетия — Алания

4092

22

458

3567

67

47

Оренбургская область

4088

81

1027

3039

22

48

Омская область

3950

87

1763

2157

30

49

Липецкая область

3923

35

1344

2561

18

50

Пермский край

3911

54

900

2931

80

51

Тверская область

3795

42

913

2805

77

52

Карачаево-Черкесская Республика

3774

44

1982

1777

15

53

Республика Коми

3640

63

1670

1935

35

54

Астраханская область

3617

40

1189

2395

33

55

Республика Мордовия

3542

37

1118

2397

27

56

Тюменская область

3397

81

1306

2073

18

57

Кировская область

3354

33

509

2804

41

58

Забайкальский край

3309

49

991

2275

43

59

Республика Ингушетия

3138

26

575

2494

69

60

Республика Марий Эл

3073

28

201

2848

24

61

Республика Бурятия

3071

37

887

2163

21

62

Новгородская область

3068

46

2076

965

27

63

Псковская область

2967

35

1599

1342

26

64

Калининградская область

2505

18

837

1630

38

65

Томская область

2480

63

1165

1295

20

66

Камчатский край

2380

46

1177

1175

28

67

Республика Адыгея

2068

29

615

1439

14

68

Республика Хакасия

2013

40

607

1389

17

69

Республика Калмыкия

1878

39

756

1097

25

70

Кемеровская область

1873

67

1011

852

10

71

Амурская область

1826

31

893

920

13

72

Чеченская Республика

1757

9

524

1209

24

73

Вологодская область

1688

22

401

1270

17

74

Костромская область

1654

22

590

1043

21

75

Удмуртская Республика

1499

23

345

1137

17

76

Республика Карелия

1451

43

791

657

3

77

Сахалинская область

918

33

561

357

0

78

Магаданская область

907

32

411

492

4

79

Курганская область

905

41

387

517

1

80

Республика Алтай

808

31

460

347

1

81

Республика Крым

712

6

136

565

11

82

Еврейская автономная область

435

2

70

360

5

83

Севастополь

239

3

47

187

5

84

Чукотский автономный округ

139

0

5

133

1

85

Ненецкий автономный округ

131

2

91

40

0

 

A.S Baonga.com

Nguồn: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Moskva
2 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:
- Tài trợ -
СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г.
Учредитель, Главный редактор: Ха Вьет Лонг: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(905) 238 89 99.
Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов.
Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам 0979.137.386.