Chuyên mục
Hội hữu nghị Nga-Việt tổ chức hội nghị: ''Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt'' ngày 20/10/2020
- Quảng cáo baonga.com - trái bài viết PC
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Hội hữu nghị Nga-Việt tổ chức hội nghị: ''Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt'' ngày 20/10/2020

Thứ hai 20/07/2020 16:46 GMT + 7

 

Năm 2020 là năm đánh dấu rất nhiều sự kiện kỷ niệm chẵn trong lịch sử quan hệ Nga - Việt, và một trong những sự kiện quan trọng nhất là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

 

Ngày 30/1/1950, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên công nhận nhà nước Việt Nam non trẻ, qua đó đặt nền móng cho hàng chục năm hữu nghị và hợp tác chặt chẽ giữa các nước chúng ta. Truyền thống đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau mà các thế hệ đi trước tạo ra đang được bảo tồn và nâng cao trong các điều kiện lịch sử mới, và ngoại giao nhân dân đóng góp không nhỏ vào phát triển quan hệ hai nước.


Hai năm trước, Hội Hữu nghị Nga-Việt đã kỷ niệm 60 năm thành lập và năm nay đánh dấu 70 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt - Nga. Cả Hội hữu nghị Nga - Việt lẫn Hội Hữu nghị Việt - Nga đều đã được tặng thưởng Huân chương Lao động của Việt Nam vì những hoạt động không ngừng và thành công về ngoại giao nhân dân trong tất cả các lĩnh vực.


Ngày 20/10/2020 tới tại Moskva sẽ tổ chức Hội nghị khoa học thực tiễn quốc tế "Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ Nga-Việt". Hội Hữu nghị Nga-Việt đã nhận được một khoản trợ cấp của Tổng thống cho sự kiện quan trọng này. Những người tham gia hội nghị là đại diện của các cơ quan và tổ chức chính phủ, các tổ chức công, xã hội hữu nghị với các quốc gia châu Á, kể cả đoàn đại biểu của Hội Hữu nghị Việt - Nga.


Tại hội nghị sẽ tổ chức tọa đàm bàn tròn theo các chủ đề liên quan: "Khả năng ngoại giao nhân dân trong việc tăng cường hợp tác quốc tế với ví dụ phát triển quan hệ Nga-Việt", "Tóm tắt kinh nghiệm tương tác giữa các tổ chức công của Nga và Việt Nam", "Mục tiêu chiến lược và tư tưởng của ngoại giao nhân dân trong điều kiện hiện nay”.


Trung tâm xúc tiến thương mại của Hội Hữu nghị Nga-Việt sẽ tổ chức một loạt các cuộc gặp giữa các doanh nhân Nga và Việt Nam. Các chủ đề sau đây cũng được đề xuất để thảo luận:

 

- Vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc hình thành giao lưu văn hóa giữa 2 nước;

 

- Vai trò của ngoại giao nhân dân trong phát triển quan hệ thương mại-kinh tế - kinh nghiệm thực tế;

 

- Ngoại giao nhân dân và tiến trình giáo dục;

 

- Bảo tồn và phát triển truyền thống hữu nghị thông qua ngoại giao nhân dân.

 

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị, dự kiến sẽ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Hội hữu nghị Nga - Việt và Hội Hữu nghị Việt - Nga giai đoạn 2020 - 2025. 


Nghị quyết được thông qua trên cơ sở hội nghị sẽ được chuyển cho các Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Việt Nam.


Hội nghị sẽ được phát trực tuyến và bất kỳ ai muốn đều có thể tham gia. Người tham gia xin đăng ký trên trang web “Hội nghị” của Hội hữu nghị Nga - Việt www.orvd.ru.

 

 

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ - ПОЛНОПРАВНЫЙ  ФАКТОР МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА


2020 год богат на юбилейные даты в истории  отношений между Россией и Вьетнамом,  одна из наиболее значимых - 70-летие установления дипломатических отношений.  30 января 1950 года Советский Союз одним из первых признал молодое вьетнамское государство, заложив тем самым основы многолетней дружбы и тесного сотрудничества между нашими странами.  Традиции солидарности и взаимопомощи, заложенные предыдущими поколениями, сохраняются и приумножаются в новых исторических условиях, и немалый вклад в их развитие вносит народная дипломатия. 

 

Два года назад отметило свое 60-летие Общество российско-вьетнамской дружбы, а в этом году исполнилось 70 лет со дня создания Общества вьетнамо-российской дружбы. И ОРВД и ОВРД были награждены Орденами Труда Вьетнама за постоянную и успешную работу в рамках  народной дипломатии по всем направлениям. 


20 октября 2020 года в Москве состоится Международная научно-практическая конференция «Роль народной дипломатии в развитии российско-вьетнамских отношений». Общество российско-вьетнамской дружбы получило Президентский грант на проведение этого важного мероприятия. Участники конференции – представители государственных ведомств и учреждений, общественных организаций, обществ дружбы с разными странами Азии, в том числе, делегация от ОВРД.

 

В ходе конференции пройдут круглые столы на актуальные темы: «Возможности народной дипломатии в укреплении международного сотрудничества на примере развития Российско-Вьетнамских отношений», «Обобщение опыта взаимодействия общественных организаций России и Вьетнама»,  «Идеологические и стратегические задачи народной дипломатии в современных условиях». 

 

Деловой центр ОРВД проведет ряд встреч между российскими и вьетнамскими предпринимателями. К обсуждению также предлагаются следующие темы:  Роль народной дипломатии в формировании культурного обмена между странами, Роль народной дипломатии в развитии торгово-экономических отношений – практический опыт, Народная дипломатия и образовательный процесс, Сохранение и развитие традиций дружбы с помощью средств народной дипломатии.  Кроме того, в рамках конференции планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между ОРВД и ОВРД на 2020 – 2025 год.  

 

Принятая по результатам работы конференции  резолюция будет направлена  в порядке информации главам МИД  России и Вьетнама.   

 

Конференция будет транслироваться онлайн и принять в ней участие сможет каждый желающий. Регистрация участников проводится на странице «Конференция» вебсайта ОРВД  www.orvd.ru.


Nguồn: orvd.ru
8 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:
СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г.
Учредитель, Главный редактор: Ха Вьет Лонг: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 1999.
Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов.
Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам 0979.137.386.