Chuyên mục
Nga ghi nhận 700.792 ca nhiễm Covid-19, thêm 6.562 ca nhiễm mới tính đến ngày 8/7/2020 ở 84 vùng miền
- Quảng cáo baonga.com - trái bài viết PC
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nga ghi nhận 700.792 ca nhiễm Covid-19, thêm 6.562 ca nhiễm mới tính đến ngày 8/7/2020 ở 84 vùng miền

Thứ tư 08/07/2020 10:13 GMT + 7

Nga ghi nhận 700.792 ca nhiễm Covid-19, thêm 6.562 ca nhiễm mới tính đến ngày 8/7/2020 ở 84 vùng miền.

Trong 24 giờ qua ở Nga đã có thêm 173 trường hợp tử vong, 8.631 bệnh nhân hồi phục.

Toàn nước Nga ghi nhận 10.667 ca tử vong, 472.511 bệnh nhân hồi phục.

Danh sách ca nhiễm mới ở các vùng miền nước Nga ngày 8/7/2020:

 

1. Москва - 621
2. Санкт-Петербург - 295
3. Ханты-Мансийский АО - 268
4. Свердловская область - 263
5. Иркутская область - 240
6. Нижегородская область - 217
7. Ямало-Ненецкий АО - 202
8. Московская область - 194
9. Алтайский край - 188
10. Мурманская область - 163
11. Челябинская область - 135
12. Воронежская область - 134
13. Красноярский край - 130
14. Архангельская область - 115
15. Ульяновская область - 108
16. Новосибирская область - 107
17. Хабаровский край - 98
18. Саратовская область - 96
19. Ростовская область - 94
20. Волгоградская область - 89
21. Оренбургская область - 88
22. Пермский край - 86
23. Ставропольский край - 85
24. Республика Коми - 83
25. Омская область - 83
26. Самарская область - 75
27. Тюменская область - 75
28. Пензенская область - 72
29. Республика Тыва - 70
30. Чувашская Республика - 69
31. Сахалинская область - 68
32. Тульская область - 66
33. Ивановская область - 64
34. Краснодарский край - 61
35. Курганская область - 61
36. Приморский край - 57
37. Томская область - 56
38. Республика Карелия - 50
39. Ленинградская область - 50
40. Кемеровская область - 49
41. Республика Дагестан - 48
42. Республика Саха (Якутия) - 48
43. Камчатский край - 46
44. Владимирская область - 45
45. Калужская область - 45
46. Орловская область - 45
47. Кабардино-Балкарская Республика - 45
48. Республика Башкортостан - 45
49. Кировская область - 45
50. Республика Алтай - 45
51. Белгородская область - 44
52. Курская область - 44
53. Республика Бурятия - 44
54. Тамбовская область - 43
55. Брянская область - 40
56. Республика Калмыкия - 40
57. Смоленская область - 39
58. Новгородская область - 39
59. Забайкальский край - 39
60. Рязанская область - 38
61. Удмуртская Республика - 38
62. Ярославская область - 37
63. Карачаево-Черкесская Республика - 37
64. Астраханская область - 35
65. Республика Татарстан - 35
66. Липецкая область - 34
67. Республика Мордовия - 34
68. Республика Хакасия - 33
69. Тверская область - 32
70. Республика Крым - 28
71. Псковская область - 27
72. Республика Марий Эл - 27
73. Амурская область - 27
74. Костромская область - 22
75. Республика Адыгея - 22
76. Вологодская область - 21
77. Республика Ингушетия - 20
78. Республика Северная Осетия - 20
79. Ненецкий АО - 13
80. Калининградская область - 11
81. Чеченская Республика - 6
82. Еврейская АО - 6
83. Магаданская область - 4
84. Чукотский АО - 1

 

Bảng tổng hợp số liệu Covid-19 toàn nước Nga ngày 8/7/2020:

 

STT

Vùng miền

Tổng số ca nhiễm

Ca nhiễm mới

Ca nhiễm đang điều trị

Đã bình phục

Tử vong

1

Москва

226795

621

61855

160913

4027

2

Московская область

59716

194

19196

39550

970

3

Санкт-Петербург

26389

295

4353

20552

1484

4

Нижегородская область

19241

217

5903

13063

275

5

Свердловская область

14792

263

5643

9008

141

6

Ханты-Мансийский АО

11141

268

5145

5918

78

7

Ростовская область

10350

94

2818

7383

149

8

Красноярский край

9978

130

4065

5732

181

9

Иркутская область

9225

240

5298

3845

82

10

Воронежская область

8778

134

3062

5665

51

11

Республика Дагестан

8280

48

1526

6354

400

12

Челябинская область

8262

135

3794

4380

88

13

Тульская область

7248

66

1106

6005

137

14

Саратовская область

7231

96

3196

3988

47

15

Ямало-Ненецкий автономный округ

7143

202

4339

2757

47

16

Волгоградская область

7058

89

3449

3564

45

17

Новосибирская область

6831

107

2200

4507

124

18

Ульяновская область

6628

108

2781

3798

49

19

Брянская область

6603

40

1759

4809

35

20

Архангельская область

6534

115

2935

3518

81

21

Краснодарский край

6460

61

965

5412

83

22

Калужская область

6413

45

2112

4253

48

23

Мурманская область

6359

163

2553

3785

21

24

Ставропольский край

5813

85

2042

3662

109

25

Республика Башкортостан

5731

45

2117

3595

19

26

Республика Чувашия

5590

69

2467

3080

43

27

Самарская область

5576

75

2241

3276

59

28

Пензенская область

5558

72

522

4982

54

29

Рязанская область

5507

38

1363

4123

21

30

Курская область

5466

44

1793

3630

43

31

Кабардино-Балкарская Республика

5388

45

1004

4324

60

32

Ивановская область

5232

64

1926

3255

51

33

Республика Тыва

5226

70

3228

1973

25

34

Ярославская область

5106

37

1043

4041

22

35

Тамбовская область

5073

43

1636

3418

19

36

Белгородская область

4950

44

687

4221

42

37

Хабаровский край

4918

98

2482

2402

34

38

Смоленская область

4904

39

2108

2724

72

39

Алтайский край

4897

188

1352

3496

49

40

Республика Татарстан

4858

35

1046

3798

14

41

Приморский край

4849

57

1521

3273

55

42

Ленинградская область

4842

50

588

4219

35

43

Орловская область

4840

45

1361

3406

73

44

Владимирская область

4739

45

1278

3380

81

45

Республика Саха (Якутия)

4598

48

834

3730

34

46

Оренбургская область

4427

88

1148

3256

23

47

Омская область

4285

83

1853

2394

38

48

Республика Северная Осетия — Алания

4175

20

497

3611

67

49

Пермский край

4155

86

984

3080

91

50

Липецкая область

4060

34

1322

2719

19

51

Республика Коми

3949

83

1857

2057

35

52

Тверская область

3941

32

848

3005

88

53

Карачаево-Черкесская Республика

3919

37

1831

2073

15

54

Астраханская область

3773

35

1267

2471

35

55

Тюменская область

3713

75

1444

2251

18

56

Республика Мордовия

3680

34

1094

2559

27

57

Кировская область

3557

45

438

3077

42

58

Забайкальский край

3480

39

933

2503

44

59

Республика Бурятия

3219

44

862

2335

22

60

Новгородская область

3217

39

2089

1100

28

61

Республика Ингушетия

3205

20

626

2508

71

62

Республика Марий Эл

3184

27

290

2870

24

63

Псковская область

3109

27

1479

1599

31

64

Томская область

2717

56

1184

1512

21

65

Калининградская область

2564

11

779

1745

40

66

Камчатский край

2560

46

1013

1519

28

67

Республика Адыгея

2167

22

552

1601

14

68

Республика Хакасия

2142

33

508

1615

19

69

Кемеровская область

2134

49

1131

993

10

70

Республика Калмыкия

1987

40

785

1176

26

71

Амурская область

1944

27

922

1002

20

72

Чеченская Республика

1801

6

551

1225

25

73

Вологодская область

1770

21

344

1409

17

74

Костромская область

1752

22

608

1122

22

75

Удмуртская Республика

1592

38

323

1252

17

76

Республика Карелия

1581

50

851

727

3

77

Курганская область

1119

61

518

600

1

78

Сахалинская область

1103

68

667

436

0

79

Магаданская область

951

4

397

550

4

80

Республика Алтай

936

45

486

449

1

81

Республика Крым

789

28

181

596

12

82

Еврейская автономная область

452

6

76

370

6

83

Севастополь

254

0

52

197

5

84

Ненецкий автономный округ

171

13

128

43

0

85

Чукотский автономный округ

142

1

4

137

1

 

A.S Baonga.com

Nguồn: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Moskva
2 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:
- Tài trợ -
СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г.
Учредитель, Главный редактор: Ха Вьет Лонг: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(905) 238 89 99.
Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов.
Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам 0979.137.386.