Chuyên mục
Thông báo của ĐSQ Việt Nam tại Liên bang Nga
- Quảng cáo baonga.com - trái bài viết PC
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thông báo của ĐSQ Việt Nam tại Liên bang Nga

Thứ sáu 23/10/2020 16:41 GMT + 7

THÔNG BÁO
ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGAKính gửi: Hội Người Việt, Hiệp hội Doanh nghiệp, các Hội Đồng hương, các hội nghề nghiệp khác, các chi hội người Việt tại địa phương cùng toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga.

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đề nghị các tổ chức hội, đoàn cùng toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống, học tập và công tác tại LB Nga nghiên cứu và góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện nói trên.

Các trang thông tin chính thức đã đăng tải toàn văn dự thảo các văn kiện bao gồm: báo Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.


1. https://nhandan.com.vn/topic/Gop-y-kien-vao-cac-du-thao-van-kien-trinh-Dai-hoi-XIII-cua-Dang-621174
2. https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/huong-dan-nhan-dan-gop-y-kien-du-thao-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang-566336.html
3. http://baochinhphu.vn/Lay-y-kien-nhan-dan-ve-du-thao-Van-kien-Dai-hoi-XIII-cua-Dang/526.vgp

 

Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 20-10 đến ngày 10-11.


Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi tới địa chỉ Thường trực Ban Công tác Cộng đồng ĐSQ tại email: congtaccongdong@gmail.com hoặc góp ý trực tiếp tại các trang thông tin nêu trên.

 

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LB NGA

3 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:
СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г.
Учредитель, Главный редактор: Ха Вьет Лонг: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 1999.
Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов.
Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам 0979.137.386.