BCS Đoàn tại LB Nga tổ chức giao lưu văn nghệ sinh viên "Mừng đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CÁN SỰ ĐOÀN TẠI LB NGA

Số  01-TB/ĐTN 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Mátxcơva, ngày 20 tháng 01 năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức Giao lưu văn nghệ sinh viên “Mừng đất nước, mừng đảng, mừng xuân”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015, nhằm tích cực phát hiện các nhân tố văn nghệ trong đoàn viên thanh niên, tăng cường tinh thần giao lưu và đoàn kết giữa các đơn vị, ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga quyết định tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Mừng đất nước, mừng đảng, mừng xuân”. Kế hoạch triển khai như sau:

1. Thời gian:
- Sơ duyệt: 08/02/2015;
- Tổng duyệt - diễn chính thức 15/02/2015.

2. Địa điểm dự kiến: 
- Hội trường tầng 2, đại sứ quán (Большая Пироговская,13).

3. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 31/01/2015.

4. Phương thức đăng ký: 
- Các đơn vị gửi phiếu đăng ký vào hòm thư ban cán sự đoàn tại LB nga: bcsdlbnga@gmail.com;
- Các tiết mục đăng ký tham gia có thể là hát, nhảy, múa, biểu diễn với các nhạc cụ;
- Không hạn chế số lượng tiết mục đăng ký cũng như số người tham gia;
- Không thu lệ phí tham dự hội diễn.

Ban tổ chức - Ban cán sự Đoàn cũng kính đề nghị các chi bộ quản lý các LCĐ và chi đoàn động viên các đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình.

Mọi thông tin về chương trình sẽ được cập nhật và nhanh chóng gửi đến tất cả các tổ chức Đoàn. Ngoài ra, các đ/c có thể liên lạc với BTC thông qua hòm thư của Ban cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com hoặc theo số điện thoại của Trưởng BTC chương trình:Đ/c Bùi Đức Cường: 8(925)368 - 29 - 76.

BAN CÁN SỰ ĐOÀN TẠI LIÊN BANG NGA