Phật tử Nga tổ chức ngày Phật Đản
Lễ kỷ niệm vinh danh ngày sinh của Đức Phật – lễ hội Phật giáo truyền thống đang diễn ra tại cộng đồng Phật giáo Nga.Trong thời hạn ba ngày Tăng đoàn tổ chức cầu nguyện công cộng vào mỗi sáng. Trong ngày Phật đản 13 tháng Năm, Phật tử tổ chức lễ cúng dường “đôn-chốt” (hàng ngàn quà tặng) dâng đồ ăn, hương hoa và nước uống.

Ngày lễ kỷ niệm donchod tính theo âm lịch, các trường phái Phật giáo có cách tính khác nhau. Vào năm 2014, sự khác biệt trong lịch Phật giáo là khoảng một tháng. Vì vậy, một số cộng đồng, chẳng hạn ở Tây Tạng, sẽ không kỷ niệm ngày lễ vào ngày 13 tháng Năm, mà một tháng sau đó - ngày 13 tháng Sáu.