Nga đơn giản hóa việc lập, đăng ký các chính đảng
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, chiều 23/3, với 438 phiếu thuận so với quy định 226 phiếu tối thiểu, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga gồm 450 ghế đã thông qua lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng dự luật đơn giản hóa các quy định về thành lập và đang ký các chính đảng.Dự luật mới cho phép giảm 80 lần số lượng đảng viên cần thiết để thành lập và đăng ký các chính đảng, từ mức 40.000 người xuống còn 500 người. Tuy nhiên, văn kiện này cũng quy định mọi chính đảng muốn được thành lập và đăng ký chính thức ở Nga, ngoài số lượng 500 đảng viên tối thiểu, còn phải đáp ứng một yêu cầu khác là số đảng viên này phải sinh sống tại trên 50% trong tổng số 83 chủ thể liên bang đồng thời, mọi chính đảng không ra tranh cử trong vòng 7 năm liên tục (quy định cũ là 5 năm liên tục) thì phải giải tán.

Dự luật trên đây phải được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga thông qua để sau đó trình lên Tổng thống đương nhiệm Dmitry Medvedev ký ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày công bố chính thức.


Trước đó, dự luật đơn giản hóa các quy định về thành lập và đăng ký các chính đảng đã được Duma Quốc gia thông qua hai lần vào các ngày 28/2 và ngày 20/3 vừa qua. Dư luận Nga cho rằng với việc dự luật mới nói trên có hiệu lực, tại nước này sẽ xuất hiện khoảng 100 chính đảng thay vì chỉ có 7 chính đảng chính thức hoạt động hiện nay.