Nga: Có thể đăng ký ô tô ở bất kỳ khu vực nào của đất nước
Tờ Prime đưa tin, Bộ Nội vụ Nga đã chuẩn bị xong một dự thảo luật cho phép các chủ sở hữu  có thể đăng ký xe ô tô ở bất kỳ khu vực nào của đất nước.


Thủ tục đăng ký xe ô tô sẽ được đơn giản hóa.

Trong văn bản hướng dẫn đính kèm tài liệu được đăng tải trên wedsite của Bộ chỉ rõ: “Việc này mở rộng cơ hội cho các cá nhân tiến hành các hoạt động đăng ký xe tại bất kỳ cơ quan chi nhánh nào trực thuộc Thanh tra Giao thông quốc gia của Liên Bang Nga, còn các pháp nhân thì có thể làm thủ tục đăng ký xe tại các cơ quan chi nhánh nằm trong phạm vi chủ thể Liên bang. Đồng thời, dự luật cũng xem xét loại bỏ yêu cầu phải nhận biên bản kiểm tra xe tại nơi phương tiện này đang hoạt động”. 

Ngoài ra, Bộ nội vụ còn đề nghị loại bỏ việc đăng ký tạm thời cho xe ô tô theo địa chỉ cư trú của chủ sở hữu và việc nhận biên bản kiểm tra xe tại nơi phương tiện này đang hoạt động.

Nếu dự thảo luật trên được thông qua, nó sẽ cho phép chủ sở hữu bán chiếc xe của mình mà không cần loại bỏ đăng ký trước đó (tháo, đổi biển xe...). Việc này sẽ được kết hợp làm khi đăng ký sang tên cho chủ sở hữu mới. Theo các tác giả dự luật, thời gian để tiến hành thủ tục này có thể được rút ngắn xuống còn một nửa.

Trong văn bản hướng dẫn còn lưu ý “yêu cầu người đại diện của các pháp nhân phải trình diện tại phòng quân vụ để làm các thủ tục cần thiết đã được loại bỏ. Việc chuyển các thông tin cần thiết sẽ được thực hiện theo hình thức điện tử”. 

(Nguồn: http://www.podatinet.net)