Cười ngất với cô gái mắc kẹt trong xe đồ chơi
Dù đã xoay sở gần cả tiếng đồng hồ nhưng cô gái vẫn không thể thoát ra khỏi chiếc xe đồ chơi.


TÚ QUYÊN - QUANG DUY