Nhìn lại kết thúc bạo lực của cuộc tuần hành lớn nhất Hồng Kông trong 15 năm
Cuộc biểu tình ôn hòa về dự luật dẫn độ tại Hồng Kông đã kết thúc trong cảnh bạo lực vào sáng sớm 10.6 khi hàng trăm người biểu tình đụng độ với lực lượng cảnh sát bên ngoài trụ sở Hội đồng Lập pháp.