Nga thí nghiệm đảo ngược thời gian thành công
Các nhà khoa học đến từ Viện Vật lý và Công nghệ Moscow, Nga vừa thực hiện thành công thí nghiệm đảo ngược thời gian, trên cơ sở vật lý lượng tử.Vĩnh Thành