Thái độ của người Nga về cấp quốc tịch cho các ngôi sao nước ngoài nổi tiếng?
Theo dữ liệu tham khảo của VTsIOM, 22% người Nga cho rằng người nước ngoài nhận quyền công dân để tránh mức thuế cao ở phương Tây, 15% ý kiến tin họ hành động vì tình cảm ngưỡng mộ văn hóa Nga.Trong số các nguyên nhân khá phổ biến được nêu có "uy tín cao của LB Nga, sự ổn định" (14%), "bất đồng chính trị" (11%), "cuộc sống ở Nga tốt hơn" (7%) và "thu hút sự chú ý" (7%).

Những người được phỏng vấn cho rằng, trước hết cần trao quyền công dân Nga cho những ai làm việc trong lĩnh vực khoa học và giảng dạy (51%), các chuyên gia có tay nghề cao (37%), các vận động viên (16%), doanh nhân và nhà đầu tư (16%), nhân vật văn hóa và nghệ thuật (10%). Ngoài ra, 10% số ý kiến nói nên cấp quyền công dân cho tất cả những ai có mong muốn, không phụ thuộc vào phạm vi công việc của họ. Còn 6% cho rằng phải chấm dứt việc cấp quốc tịch Nga cho người nước ngoài.

Nhìn chung, gần một nửa số người Nga (49%) có thái độ tích cực đối với việc cấp quốc tịch cho vận động viên và nghệ sĩ nước ngoài, 34% thờ ơ với câu hỏi này và 15% tỏ thái độ tiêu cực.